Hvordan bestille?

Hva innebærer det for klubben å kjøre dugnad fra 123dugnad.no?

I utgangspunktet innebærer det en riktig god mulighet til å tjene inn penger raskt og effektivt til et eller flere formål i løpet av året. Vår erfaring er at det enkelt kan gjennomføres 3 dugnader av denne typen i året. Den første vil antakelig overbevise om at dette fungerer godt både for lagledere/dugnadsansvarlige og den enkelte utøver/selger. De foresatte er som regel også meget positive til denne løsningen da de ser at inntektene er rettferdig fordelt og innsatsen er moderat i forhold til inntjening. Denne dugnaden skal ikke ta bort det sosiale med klubbkvelder og annet hyggelig samvær, men det fjerner litt av kravet om alltid å måtte jobbe når man skal treffes.

Hvorfor mener vi dette er enkelt og lønnsomt ?

Det finnes mange gode grunner til å gjennomføre en dugnad med 123dugnad.no

 • Varene er lettsolgte og rimelige
 • Klubben sitter igjen med halvparten av pengene fra varesalget
 • Klubben har ingen utlegg
 • Varene leveres kostnadsfritt på valgt adresse
 • Alle varene ligger samlet i en bag for selgerne
 • Oppgjør først når varene er solgt
 • Full retur-rett på komplette bagger
 • Høy avkastning pr selger, 850,-
 • Et lag med 20 spillere tjener 17.000,- på noen få dager.

 

Hvordan leveres varene

Varene leveres samlet og sortert i bagger. Hver bag inneholder 1 stk datapakke, 4 stk kjøkkenpakker og 6 stk sokkepakker. Hver selger får dermed utdelt en bag hver og kan med det ta med alle sine varer hjem fra det første møtet.

Når betales varene fra 123dugnad.no.

Vi gjør et oppgjør etter endt dugnad. Så lenge vi har en grei avtale på gjennomføring er vi fleksible på dette. 4 uker er vanlig, men dette avtaler vi ved bestilling.

Hvorfor 123dugnad

 • Enklere dugnad >

  Dugnaden dreier seg helt enkelt om å selge 11 produkter til rimelig pris i nærmiljøet. Produktene er ting alle hjem benytter.
 • Ingen utlegg >

  Klubben får varene uten kostnader og oppgjør gjennomføres etter endt dugnad.
 • Ingen risiko >

  Vi har full retur-rett på alle bagger som er komplette. Det betyr ingen risiko for klubben!
 • Fritt levert >

  Alle varer blir levert til avtalt adresse (postkontor) på et valgt tidspunkt av klubben.
 • 1

Klare for salg