Så enkelt kan det gjøres.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Dugnad

Alle varer blir fritt levert til klubb på avtalt tidspunkt.

Varene kommer i egnede "stringbags" og det er en bag til hver selger. Baggene har komplett innhold slik at alle selgerne får med seg alt de skal selge ved 1.møte.

Del ut varene.

Når varene deles ut er det viktig at lagleder/dugnadsansvarlig oppmuntrer og gir gode salgstips. Vi har gode råd til selgerne her på våre nettsider. Det følger også med et ID kort til hver selger.

Klare for innsats

Nå er laget og den enkelte selger klar for innsats. Vår erfaring er at de første salgene går automatisk i hjemmet og denne type enkel dugnad blir godt mottatt av de foresatte.

 

Enkelt oppgjør

Etter endt dugnad fyller lagleder/dugnadsansvarlig ut vårt enkle oppgjørsskjema. Avtalt sum på 700 kroner pr pose beholdes i laget og resten overføres vår konto. Komplette bagger er det full retur-rett på.

 
 MG 3290-A1-for-web
 MG 3271-A1 for web
 MG 3302-A1-for-web
 MG 3275-A1-for-web
 MG 3284-A1-for-web

Hvorfor 123dugnad

 • Enklere dugnad >

  Dugnaden dreier seg helt enkelt om å selge 11 produkter til rimelig pris i nærmiljøet. Produktene er ting alle hjem benytter.
 • Ingen utlegg >

  Klubben får varene uten kostnader og oppgjør gjennomføres etter endt dugnad.
 • Ingen risiko >

  Vi har full retur-rett på alle bagger som er komplette. Det betyr ingen risiko for klubben!
 • Fritt levert >

  Alle varer blir levert til avtalt adresse (postkontor) på et valgt tidspunkt av klubben.
 • 1

Salgstips

Forsøk alltid å selge den største pakken hjemme. Fortsett deretter med den mellomste pakken til familie og venner. Dette er personer som gjerne vil bidra til det formålet du faktisk selger for.

Når du har vært igjennom familie og venner står du sansynligvis ikke igjen med mange salg. Da dreier det seg om såkalte "kalde salg" og der er det et par ting som er viktig:

1. Presenter deg høflig ved navn.

2. Fortell kort om hva salget går til.

3. Fortell at halvparten av summen går til formålet.

4. Vær gjerne entusiastisk og fortell litt om idretten din eller turen dere skal på. Litt småprat gir ofte resultater.

5. Uansett om du får solgt eller ikke må du være høflig og takke for deg når du går.

6. Om noen sier de ikke har kontanter, tilby dem å komme tilbake dagen etter.

Lykke til med salget!

Hva tilbyr 123dugnad.no

123dugnad.no ønsker å tilby idrettslag og organisasjoner en enkel og oversiktlig måte å tjene inn penger til sine formål. Vi mener det i dag ofte er for tungt og lite innbringende å drive tradisjonelt dugnadsarbeid. idealmodellen for dugnad er utdøende og lag og organisasjoner merker dette på mindre oppslutning i deres utrolig viktige arbeid for barn og unge.

Vi leverer en "FAIR DEAL" med laget. 50% av salget (÷mva) går direkte til klubben. Vi leverer varene fraktfritt helt uten utlegg. Oppgjør ved endt dugnad. Det er vi alene om.

Mange foresatte føler at den økonomiske oppsiden er for liten i forhold til nedlagte timer. De har ofte lett for å sammenlikne med annen arbeidsinnsats, og tidvis med rette. Våre varer og vår logistikk garanterer liten arbeidsinnsats og høy avkastning for ditt lag eller klubb. I tillegg er vår businessmodell grei for klubb eller lag da den ikke innebærer utlegg før dugnaden. Med vår fulle returrett gir det en gjennomføring helt uten risiko.

Ta kontakt med en av våre selgere, så finner vi et passende tidspunkt for din dugnad.